Zavod za izobraževanje in komunikacijo Maribor, kratko ZIK, je bil ustanovljen leta 2008 kot idejno nadaljevanje tradicije, ki jo je začelo Društvo za pedagogiko in informiranje, ustanovljeno leta 1964 v Berlinu, in nadaljevalo Evropsko društvo za izobraževanje in komunikacijo, ustanovljeno leta 1995 na Dunaju.

Leta 2009 je ZIK od omenjenih društev prevzel vlogo lokalnega in regionalnega koordinatorja pri organizaciji njunega mednarodnega razpisa za potrjevanje kakovosti digitalnih izobraževalnih izdelkov/medijev Comenius-Award.

V letih od 2010 do 2015 je bil ZIK partner v treh evropskih projektih s področja e-izobraževanja: EvaluMedia, LeonardoMedia in E-Teaching. ZIK je poskrbel, da so ti projekti dobili ustrezno spletno podobo in ustvarili EduMedia partnerstvo.

Leta 2015 je vodenje ZIKa prevzel dr. Marko Ivanišin, ki je razširil dejavnost zavoda z digitalnim in medijskim opsimenjevanjem in svetovanjem na področju komunikacije in izobraževanja. Sodelovanje v evropskih projektih ostaja ZIKova stalnica.